Về việc đăng ký ở ký túc xá học kỳ II năm học 2022-2023

Để thuận tiện trong việc sắp xếp chỗ ở trong học kỳ II năm học 2022-2023, Tổ Quản lý Ký túc xá - Phục vụ cộng đồng thông báo tới toàn thể sinh viên có nhu cầu ở Nội trú.


Chi tiết xem ở file đính kèm

Về việc thực hiện miễn phí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá học kỳ II năm học 2021-2022 theo Đề án tuyển sinh năm 2021

Thực hiện theo Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021, chính sách hỗ trợ người học sẽ thực hiện vào kỳ đầu tiên của năm học 2021-2022, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp, sinh viên học trực tuyến do đó trong học kỳ I của năm học 2021-2022 Nhà trường không bố trí sinh viên ở tại ký túc xá.

Do đó Tổ Quản lý Ký túc xá- Phục vụ cộng đồng tiến hành lập hồ sơ để trình Lãnh đạo Nhà trường xét miễn phí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc vào học kỳ II của năm học 2021-2022.


Chi tiết xem ở file đính kèm